Tildeling af tegn

10 Års tegn

Garder


Erik Vestergård Hansen, Melbyvej 4, Engeldrup, 5400 Bogense

29/1-13
25 Års tegn

Garder


Thomas Nielsen, Søndervej 26, Brobyværk, 5672 Broby.

1/9-98


Per Nielsen, Slettens Landevej 69, Vesterby, 5400 Bogense.

1/11-98


50 Års tegn

Garder


Carl Frederik Høi Jensen, Kornvænget 15, 5471 Søndersø.

1/1-74

60 Års tegn

Garder


Mogens Fugl Hansen, Langager 28, Nordmarken, 5471 Søndersø.

1/1-64


Poul Rasmussen, Bøgevej 22, 5400 Bogense.

1/1-64


70 Års tegn

Garder